Artros

Det som förr kallades ledförslitning, men som idag har blivit artros är en åkomma eller reumatisk sjukdom. Den skapar stelhet och värk i lederna och den förvärras ofta gradvis. Man kan dock lindra besvären något genom att träna försiktigt och regelbundet.

Artros i olika leder är en av de allra vanligaste sjukdomarna och det är nästan 80 % av alla pensionärer som har tendenser till sjukdomen men som inte ännu upplever besvär av den. Det är dock vanligast att äldre kvinnor drabbas även om såklart män och unga personer också kan få artros.

Varför får man artros?

En av anledningarna till att man får åkomman är att brosket i lederna går sönder. När det blir en obalans i leden med mycket brosk på en sida och lite på den andra uppkommer artrosen. Om man utsätter en led för starka påfrestningar, upprepade sådana eller om man skadar den på annat sätt kan artrosen ofta komma som följd.

Behandling mot artros

Det finns idag inga läkemedel som botar åkomman men för de som har starka besvär kan antiinflammatoriska läkemedel hjälpa. Om besvären är mycket stora och hindrande kan också en operation bli aktuell. Många menar också att ortopediska inlägg eller TENS hjälper.

Symtom artros

Om man märker att man börjar få värk i leder kan det vara ett tecken på begynnande artros. När artrosen förvärras är det också vanligt att man drabbas av stelhet i lederna, och man kan också få en begränsad rörelsefunktion. Stelheten uppkommer ofta när man har sovit, suttit stilla under en längre tid eller liknande.

Träning och artros

När man har artros kan träning vara ett bra alternativ. Det gäller dock att ta det lugnt. Om man är överviktig kan träningen leda till viktnedgång vilket i sin tur kan minska besvären. Simning och cykling är två av de bästa träningsmetoderna att välja på.